Pénzügyi Osztályvezető

Abai Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Abai Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi Osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8127 Aba, Rákóczi utca 12.

Ellátandó feladatok:

A költségvetési rendelet előkészítésével,módosításával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, költségvetés elkészítése az adatszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása.A Magyar Államkincstárral való kapcsolattartás.Költségvetés végrehajtásának, valamint az önkormányzati likviditási helyzet folyamatos figyelemmel kísérése. A normatív állami, normatív kötött felhasználású támogatások, központosított támogatások igénylésével, elszámolásával, intézményfinanszírozással kapcsolatos feladatok ellátása. Elemi költségvetés és költségvetési beszámolók előkészítése,aláírása, ezzel kapcsolatos adatszolgáltatási feladatok ellátása.Kötelezettségvállalások ellenjegyzése. A Pénzügyi Osztály, valamint az adóügyi előadó munkájának felügyelete, koordinálása. Pénzügyi gazdálkodási szabályzatok és azok folyamatos aktualizálásának előkészítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Aba Város Önkormányzata Pénzügyi Osztályának irányítása, munkájának szervezése.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Pénzügyi Osztály

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 6

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, pénzügyi,számviteli vagy közgazdász végzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Önkormányzati területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

        Hasonló területen szerzett legalább 1-3 év szakmai gyakorlat

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

        Magyar állampolgárság,büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)

        Forrás SQL program használata

        KGR program ismerete

        Államháztartási szakon regisztrált mérlegképes könyvelői végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai Önéletrajz a 45/2012.(III.20.) kormányrendelet 1.sz. melléklete szerint

        Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okirat másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizoyítvány

        Nyilatkozat arró,hogy a pályázati eljárásban a személyes adatait a pályázat elbírálója megismerheti

        Vállalja a vagyonnyilatkozati eljárás lefolytatását

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Borza Anita nyújt, a 06-22-430-002 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Abai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8127 Aba, Rákóczi utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3256-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi Osztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Abai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8127 Aba, Rákóczi utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3256-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi Osztályvezető.

        Elektronikus úton Kossa Lajos polgármester részére a onkormanyzat@aba.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Kossa Lajos polgármester, Fejér megye, 8127 Aba, Rákóczi utca 12. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül az előértékelés alapján kiválasztottak személyes meghallgatására is sor kerül. A pályázók az elbírálást követő 8 napon belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 22.

ID: 2824361   Megjelentetés dátuma: 2016.11.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.