Intézményvezető

Aba Város Önkormányzata

A munkavégzés helye
Fejér megye
Munkaidő
teljes munkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Aba Város Önkormányzata

                           

a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kultúr Közösségi Ház és Tanka János Városi Könyvtár

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.01.01. - 2022.12.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8127 Aba, Rákóczi utca 4/B.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vezetői feladatok ellátása. Az intézmény Alapító Okiratában foglalt feladatok ellátásának szervezése. Közművelődési feladatok, kulturális programok, előadások,rendezvények szervezése.Biztosítja az intézmény zavartalan működését. Munkáltatói jogkörök gyakorlása mellett betartja a fenntartó által hozott döntések végrehajtását. Intézményvezetőként felelős az intézmény működéséért, gazdálkodásáért, irányításáért a szabályok betartásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a 150/1992.(XI.20.) Kormányrendelet 6/A.§ és 6/B.§ pontjaiban megjelölt végzettségek. A 150/1992(XI.20.) Kormányrendelet 6/F.§ alapján a 6/A.§ vagy a 6/B.§ pontjában megjelölt végzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Vezetői beosztás ellátására megbízást csak az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető (Kjt.20 B.§.(2).

        A közalkalmazott a kinevezés szerinti munkaköre mellett látja el a vezetői beosztásból eredő feladatait (Kjt.23.§. (1).

        A 150/1992.(XI.20.)Kormányrendelet 6/G.(2).bekezdése által előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzése vagy szándéknyilatkozat a megbízást követő két éven belüli elvégzéséről.

        Legalább öt év szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

        Irodai szövegszerkesztő programok és multimédiás eszközök használatában, internetes kommunikációban való jártasság.

        Kiváló szintű szervezőkészség, kommunikációs készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz.

        Az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részvevők megismerhessék

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

        Végzettséget igazoló okiratok másolata (eredeti okmányok a személyes meghallgatáson bemutatandók).

        Az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat másolata, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a tanfolyamot a megbízás kezdetétől számított 3 éven belül elvégzi.

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

        Szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkahelyi okiratok másolata.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kossa Lajos polgármester nyújt, a +3622430002 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Aba Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8127 Aba, Rákóczi utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2535-1/2017 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Aba Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8127 Aba, Rákóczi utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2535-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

        Elektronikus úton Kossa Lajos polgármester részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Kossa Lajos polgármester, Fejér megye, 8127 Aba, Rákóczi utca 12. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat bizottság véleményezi.A véleményező bizottság a pályázókat ülésére előzetes meghallgatásra meghívhatja. Aba Város Képviselő -testülete a pályázatokat a pályázók személyes meghallgatását követően bírálja el és hoz döntést a pályázati határidő lejártát követő első Képviselő -testületi ülésén. A Képviselő Testület fenntartja a jogot,hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Aba Város Honlapja - www.aba.hu - 2017. november 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 4.

ID: 3233884   Megjelentetés dátuma: 2017.11.05.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.