Udvari munkás

Aba Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Atilla Király Gimnázium,Általános Iskola és AMI Aba Sámuel Általános Iskolája

Udvari munkás

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8127 Aba, Szent István király tér 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Atilla Király Gimnázium,Általános Iskola és AMI Aba Sámuel Általános Iskola udvarának rendben tartása,kisebb javítási munkák elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        Büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

        Megbízhatóság, együttműködés, pontosság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizoyítvány

        Iskola végzettséget igazoló bizonyítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábián Judit tagintézmény- vezető nyújt, a 06-22-430-019 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Aba Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8127 Aba, Rákóczi utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3248-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Udvari munkás.         Postai úton, a pályázatnak a Aba Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8127 Aba, Rákóczi utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3248-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: Udvari munkás.

        Elektronikus úton Fábián Judit tagintézmény- vezető részére a iskola@aba.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Fábián Judit tagintézmény- vezető, Fejér megye, 8127 Aba, Szent István király tér 7. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül az előértékelés alapján kiválasztottak személyes meghallgatására is sor kerül. A pályázók az elbírálást követő 8 napon belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Sárvíz Tv. - 2016. november 22.

        Aba Város hirdető táblái

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 22.

ID: 2824360   Megjelentetés dátuma: 2016.11.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.