Takarító

Aba Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Atilla Király Gimnázium,Általános Iskola és AMI Aba Sámuel Általános Iskolája

Takarító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8127 Aba, Szent István király tér 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Atilla Király Gimnázium,Általános Iskola és AMI Aba Sámuel Általános Iskolában takarítási feladatok ellátása, az oktatási- nevelési feladatokhoz megfelelő,rendezett környezet biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        Büntetlen előélet

        3 hónap próbaidő kikötése

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Jó együttműködő készség

        Precíz,színvonalas munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Iskolai bizonyítvány másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizoyítvány

        Nyilatkozat,hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábián Judit tagintézmény- vezető nyújt, a 22-430-019 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Aba Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8127 Aba, Rákóczi utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3247-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Takarító.         Postai úton, a pályázatnak a Aba Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8127 Aba, Rákóczi utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3247-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: Takarító.

        Elektronikus úton Fábián Judit részére a iskola@aba.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Fábián Judit, Fejér megye, 8127 Aba, Szent István király tér 7. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül az előértékelés alapján kiválasztottak személyes meghallgatására is sor kerül.
A pályázók az elbírálást követő 8 napon belül értesítést kapnak.
A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Sárvíz Tv - 2016. november 22.

        Aba Város hirdető táblái - 2016. november 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 22.

ID: 2824356   Megjelentetés dátuma: 2016.11.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.