Szakképzett szakács

Aba Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Fórum Étterem

Szakképzett szakács

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.május 01 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8127 Aba, Rákóczi utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Jogszabályban meghatározott és a szakmai kompetenciának megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek alapján.700 fős főzőkonyhán a konyhai személyzet munkájának irányítása és ellenőrzése.Napi háromszori étkezésnek megfelelő ételek készítése a menü ajánlat szerint, az előírt mennyiségben és minőségben.Óvodás,általános iskolás,középiskolás,felnőtt korúak számára normál és diétás étrend szerinti ételek elkészítése a 37/2014.EMMI rendelet(a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás egészségügyi előírásokról) szerinti előírásoknak megfelelően.A korosztálynak megfelelő minőségű,mennyiségű és megfelelő időben tálalt étel elkészítése magas szakmai színvonalon, a korszerű táplálkozási irányelvek figyelembe vételével,a higiénés és egyéb vonatkozó előírások betartásával.A rendelkezésre álló nyersanyagokból félkész- és késztermékekből a napszaknak és az alkalomnak megfelelő étel készítése.A HACCP rendszer előírásait figyelembe véve részt vesz az élelmezési nyersanyagok előkészítésében.Az élelmezési tevékenység során felhasznált nyersanyagokat,készétel termékeket megóvja minden olyan fizikai,kémiai,biológiai veszélytől,amelyek a fogyasztók egészségkárosodását okozhatják.Eszközök,berendezések rendben tisztán tartása és mindezek állagmegóvása. Az elkészült hőkezelt ételek ellenőrzése,regisztrálása az erre rendszeresített nyomtatványon.Ételminta vétele a szabályoknak megfelelően. A különféle ételek adagolása,tárolása,a diétás-,illetve egyéni igények figyelembe vételével.A speciális igényű táplálás területén a különféle betegségben "szenvedőknek"(cukor,máj,epebeteg,magas vérnyomásos betegek) megfelelő diétás étrend elkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, szakács,

        Szakács munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

        Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat.

        Felhasználói szintű számítógépes ismeret.

        Büntetlen előélet és cselekvőképesség.

        Foglalkoztatás-egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szakmunkásképző intézet, Diétás szakács,

        Közétkeztetésben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Rendezvények lebonyolításában,vendéglátásban - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyermekétkeztetésben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű pontosság,precizitás,igényes munkavégzés,

        Kiváló szintű terhelhetőség,csaptszellem,

        Jó szintű együttműködési.szervezési képesség,igényesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz.

        Végzettséget,képzettséget igazoló okirat másolata.

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizoyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Bálint élelmezévezető nyújt, a 06-30-597-6837 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Aba Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8127 Aba, Rákóczi u. 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2931-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Szakképzett szakács.         Postai úton, a pályázatnak a Aba Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8127 Aba, Rákóczi utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2931-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: Szakképzett szakács.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül az előértékelés alapján kiválasztottak személyes meghallgatására kerül sor.A pályázók a pályázat eredményeiről az elbírálást követő 8 napon belül értesítést kapnak.A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Aba Város Önkormányzat hirdető táblái - 2016. október 13.

        Fejér Megyei Hírlap - 2016. október 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 13.

ID: 2767385   Megjelentetés dátuma: 2016.10.14.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.