Intézeti adminisztrátor

A Nyugat-magyarországi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

az Erdőmérnöki Kar
Erdészeti-műszaki és Környezettechnikai Intézetébe

intézeti adminisztrátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2019.08.10 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézeti adminisztrátor feladata:
- Az intézet adminisztrációs feladatainak (pl. hazai és külföldi utazások adminisztrációja; FLUENTA-ügyek intézése; adatszolgáltatási kérések; egyetemi és kari elveknek megfelelő dokumentumkezelés és iktatás stb. ellátása;
- Az intézetben futó kutatási projektekkel kapcsolatos feladatok (projektmenedzsmenthez nem köthető nyilvántartások, levelezések stb.); oktatás terén az ETK-hoz nem tartozó oktatásszervezési ügyek (pl.kurzuskiírások);
- A külső megbízásos munkáinkhoz tartozó adminisztráció (számlázással, jegyzőkönyvvezetéssel kapcsolatos feladatok);
- Kapcsolattartás az adminisztratív ügyintézéshez szükséges egyetemi szervekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        középiskolai végzettség

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Czupy Imre intézetigazgató nyújt, a 06-99/518-150 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a A Nyugat-magyarországi Egyetem címére történő megküldésével (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NymE-EMK-admin , valamint a munkakör megnevezését: intézeti adminisztrátor.         Postai úton, a pályázatnak a A Nyugat-magyarországi Egyetem címére történő megküldésével (9400 Sopron, Bajcsy-Zs. utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NymE-EMK-admin, valamint a munkakör megnevezését: intézeti adminisztrátor.

        Elektronikus úton Dr. Czupy Imre intézetigazgató részére a czupy.imre@nyme.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Dr. Czupy Imre i, Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

NymE SzMSz Foglalkoztatási követelményrendszer

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.nyme.hu honlapon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határozott idejű kinevezés a gyes-en lévő kolléganő munkába állásáig érvényes.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyme.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 27.

ID: 2830031   Megjelentetés dátuma: 2016.11.28.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.