Önéletrajz létrehozása

Válassza ki az állásajánlatra való jelentkezéskor küldött önéletrajz megjelenését, amelyet PDF vagy DOC formátumban is elmenthet.
×
Általános üzleti feltételekA rész
Bevezető rendelkezésekI. cikkely
Általános rendelkezések

 1. A Profesia, spol. s r.o. a www.workania.hu internetes állásportál (továbbiakban „Weboldal“) és a Weboldalon nyújtott szolgáltatások üzemeltetője (továbbiakban Üzemeltető vagy Szolgáltató) kiadja a Weboldalon elérhető szolgáltatások ezen Általános Üzleti Feltételeit (továbbiakban „ ÁÜF). Üzemeltető székhelye: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Szolgáltatót nyilvántartó biróság: Bratislava I, járási biróság, mint cégbiróság, Cégjegyzékében Sro/22949/B, cégjegyzékszám 35800861.

  A weboldalon nyújtott szolgáltatások teljeskörű értékesítésére az Üzemeltetőn kívül jogosult a Monster Magyarország Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 18., cégjegyzékszám: 01-09-681593 (továbbiakban: Szolgáltató)

  Az AÜF a Megrendelő és az Üzemeltető vagy Szolgáltató között létrejött szerződés részét képezik. Minden jogviszonyt érintő kérdésben, mely nincs szabályozva a szerződésben, megrendelésben, AÜF-ben a Szolgáltatóval kötött szerződés esetén a Magyarország területén hatályos jogszabályok az irányadók.
 2. Az Üzemeltető kiadja a Profesia, spol. s r.o. Általános üzleti feltételeit a Tk. 1991/513 számú törvény 273 §- a értelmében (a továbbiakban „ÁÜF”), amelyek szabályozzák az Üzemeltető és harmadik személyek jogait és kötelességeit az Üzemeltető szolgáltatásainak felhasználása tekintetében. Az ÁÜF ugyanakkor az Üzemeltető és az Ügyfél között megkötött szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és írásos formában nyilvánosak és hozzáférhetőek az Üzemeltető székhelyén, ill. elektronikus formában a www.workania.hu weboldalon.
 3. Az ÁÜF kötelező az Üzemeltető minden Szolgáltatásának felhasználójára nézve, amely a Szlovák Köztársaság területén érvényes általános és kötelező jogi előírásokból, mint például a Kereskedelmi Törvénykönyv, a Polgári Törvénykönyv, és nemzetközi szerződésekből ill. megállapodásokból és a szokásjogból indulnak ki.
  * A Weboldalakon a www.profesia.sk, www.profesia.cz, www.workania.hu; állásportálok értendők.
 4. Minden jogviszonyt érintő kérdésben, amely nincs szabályozva az ÁÜF-ben, a megrendelésben vagy szerződésben, amely a Üzemeltető és a Megrendelő ill. Ügyfél közt jött létre a Tk. 1991/513 sz. törvény rendelkezései alapján kell dönteni, valamint a Kereskedelmi Törvénykönyv a Tk. 1964/40 sz. rendelkezése, ill. a Polgári Törvénykönyv PTk. 2000/101 sz. a személyi adatok védelméről szóló törvény, valamint a Tk. 2000/121 sz. törvény a szerzői jogok védelméről szóló és azzal összefüggő jogok védelméről szóló törvényt kell alapul venni.

  II. cikkely
  A fogalmak értelmezése

  1. Az alábbi fogalmak az ÁÜF rendeltetésével összhangban a jogviszony keletkezésére, módosítására, megszüntetésére vonatkozóan a Szolgáltató és az Ügyfél közt, a következőképpen értelmezendők: 

   Szolgáltatás az Üzemeltető által a Workania weboldalon felkínált Szolgáltatások, amelyek terjedelme és/vagy specifikációja az aktuális kínálattól függ a szolgáltató által közzétett árjegyzékben. A Szolgáltatásokat az Üzemeltető egyéni szolgáltatásként, ill. ún. szolgáltatási csomagok keretében kínálhatja fel. A Szolgáltatások két csoportra oszthatók: az Ügyfeleknek nyújtott Szolgáltatásokra és a Munkavállalóknak nyújtott Szolgáltatásokra. Az Ügyfeleknek nyújtott Szolgáltatások terjedelmét és fajtáját a Megrendelés és/vagy a Szerződés tartalmazza.

   A Megrendelő vagy Ügyfél olyan természetes vagy jogi személy, aki megrendeli a Szolgáltatást illeték ellenében, ha ez a Szerződésben és/vagy a Megrendelésben nem szerepel másként.

   Állásajánlat az Ügyfél munka- ill. állásajánlata, amely megjelenik a Workania weboldalon/ vagy a Weboldalakon.

   Munkavállaló az a természetes személy, aki az Üzemeltető Szolgáltatásainak felhasználásával keres munkát.

   Önéletrajz a munkavállaló adatait összefoglaló űrlap, amelyet Workania weboldalon/ vagy a Weboldalakon töltött ki, vagy önéletrajz fomájában elektronikus ill. írott fomában juttatott el az Üzemeltetőhöz.

   Anonim önéletrajz, olyan Önéletrajz, amelyben nem jelenik meg az Álláskereső neve sem a kapcsolatfelvételhez szükséges adatok (levélcím, telefonszám, e-mail cím), mindössze annak megtekintése lehetséges a fent említett adatok nélkül, az anonim önéletrajz-adatbázisba való belépést követően.

   Felhasználói fiók lehetőséget nyújt az üzemeltető által kínált Szolgáltatások felhasználására, amelyre akkor nyílik lehetőség, ha az Ügyfél regisztrált a Weboldalakon, s miután kitöltötte a regisztrációs űrlapot, ha nincs a konkrét Szolgáltatás esetében kifejezetten máshogy meghatározva.

   Az Írásban leadott megrendelés a Szolgáltatások olyan megrendelése, amelyet a Megrendelő töltött ki, ill. adott le és az Üzemeltető fogadott el, s amelynek a formai és tartalmi követelményeit az Üzemeltető határozta meg. A Megrendelést a Weboldalakon lehet kitölteni, valamint a Megrendelő leadhatja megrendelését az Üzemeltető értékesítési képviselőjén keresztül is, telefonon vagy írásban az Üzemeltető postacímére eljuttatva azt.

   Telefonos megrendelés a Szolgáltatások olyan megrendelése, amelyet a Megrendelő az Üzemeltető értékesítési képviselőjén keresztül rendel meg. Telefonos megrendelés esetén szükséges a Megrendelő azonosítása.

   A szerződés az a szerződés, amely az Üzemeltető és a Megrendelő közt jött létre, amelynek értelmében az Üzemeltető Szolgáltatást nyújt a Megrendelőnek; az ÁÜF és a Megrendelés a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, ha a Szerződés nem rendelkezik másként. A Szerződés szóban köthető meg. A Szerződés megkötésének feltételeit a Megrendelés és az ÁÜF tartalmazzák. Az 1991/513 törvény 1. bekezdésének a 272§-a értelmében a Szerződés csak akkor lesz érvényes, ha írásban kötik meg, és a szerződés megkötésekor legalább az egyik félnek ki kell fejeznie akaratát, hogy a szerződést írásban szeretné megkötni. A szerződés érvényességének kezdete ill. életbe lépésének napja az a nap amikor az Üzemeltető megerősíti a megrendelés beérkezését, elfogadását ill. a szerződés aláírásának napja, ha a szerződést írásban kötik meg.

   Szerződő felek az Üzemeltető és az Ügyfél.

   Az Árjegyzék az Üzemeltető által nyújtott Szolgáltatások árjegyzéke, amely az ÁÜF és a szerződés elválaszthatatlan részét képezi, hacsak a szerződésben nem állapodtak meg másként.

   Kereskedelmi Törvénykönyv a Tk. 1991/513 sz. törvénye, a Kereskedelmi Törvénykönyv hatályos változata.

   Polgári Törvénykönyv a Ptk. 1964/40 sz. törvény, a Polgári Törvénykönyv hatályos változata.

   Adatvédelmi Törvény a Tk. 2000/101 sz., a személyi adatokról szóló törvény hatályos változata.

   A cookie-k a Weboldal használata közben az Ügyfél készülékén (számítógépén, táblagépén, mobiltelefonján stb.) elhelyezett apró fájlok. Az Üzemeltető a cookie-k segítségével méri fel a Weboldal hatékonyságát. A cookie-k alapvetően nem tartalmaznak a személyek azonosítására szolgáló információkat, azok a konkrét készülékek böngészőjének azonosítására szolgálnak. A cookie-k lehetnek ideiglenesek vagy állandóak, amelyek a cookie-ban szereplő ideig a böngésző bezárását követően is az Ügyfél készülékében maradnak. Az állandó cookie-k a Weboldal minden egyes látogatása alkalmával ellenőrizhetők. A Weboldal segítségével gyűjtött információk a böngésző típusát, a Weboldalunkra történő csatlakozás internetes címét, a készülék operációs rendszerét és IP-címét foglalják magukban. A relevánsabb hirdetések megjelenítése érdekében az egyes cookie-kat a harmadik személyek hirdetési rendszere, mint pl. a Google Adsense határozza meg. Ez a funkció a Google fiókban kapcsolható ki. Számítógépén beállíthatja a cookie-k elutasítását, ilyen esetben az oldal egyes funkciói működésképtelenné válhatnak.

  2. Ha az ÁÜF-ben definiált valamely fogalom a Szerződésben és/vagy a Megrendelésben más jelentéssel bír, a Szerződésben és/vagy a Megrendelésben szereplő értelmezést kell figyelembe venni.

  B rész
  Munkavállalóknak nyújtott Szolgáltatások


  III. cikkely
  A Munkavállalók számára nyújtott Szolgáltatások

  1. Az Üzemeltető által nyújtott Szolgáltatások a Munkavállalók számára ingyenesek. A Munkavállalóknak nyújtott Szolgáltatások közé tartozik főleg az Üzemeltető műszaki segítsége az álláskeresésben, az álláskeresők adatainak hozzáférhetővé tétele Ügyfelei számára a Weboldalakon, valamint kiegészítő Szolgáltatások.
  2. Az Üzemeltető a következőképpen segít az Munkavállalóknak a munkakeresésben:
   1. A Munkavállalónak lehetősége van rá, hogy az általa kiválasztott feltételek alapján nézze át az Állásajánlatokat kínáló ajánlatokat.
   2. A Munkavállaló kialakíthat a Workania weboldalon/vagy a Weboldalakon egy automatikus állásértesítőt, amely e-mailben elküld, minden az előre beállított feltételeknek megfelelő Állásajánlatot. Ahhoz, hogy Munkavállaló kialakíthassa automatikus ajánlatközvetítőjét, szükséges, hogy regisztráljon a Workania weboldalon/ vagy a Weboldalakon.
   3. A Munkavállaló elküldheti Önéletrajzát az Üzemeltető adatbázisába a Workania weboldalon/ vagy a Weboldalakon található űrlap kitöltése révén, illetve nyomtatványon, amelyet eljuttat az Üzemeltetőhöz. Ahhoz, hogy az Önéletrajzot feltölthesse az Üzemeltető adatbázisába, a Munkavállalónak regisztrálnia kell a Workania weboldalon/ vagy a Weboldalakon.
  3. Az Álláskereső regisztrációja. Munkavállaló regisztrál a Weboldalakon, olymódon, hogy megadja a jelszót és a kapcsolatfelvételre alkalmas e-mail címét, amelyre az Üzemeltetőnek jogában áll új szolgáltatásairól információkat küldenie az elektronikus kommunikációról szóló Tk. 2011/351 sz. törvény 62.§-a rendelkezéseinek értelmében a mindenkori hatályos változatból kiindulva. Az egyes Szolgáltatások igénybevételénél feltétel a Munkavállaló regisztrációja. A regisztrált Munkavállaló ingyen felhasználhatja a Workania weboldalon/ vagy a Weboldalakon szereplő egyes kiegészítő Szolgáltatásokat, amelyek terjedelme az aktuális kínálattól függ. Ha a Munkavállalónak nyújtott kiegészítő Szolgáltatások része lesz az Üzemeltető által nyújtott bármilyen fajta tanácsadás, ennek a tanácsadásnak keretén belül közölt minden információ csupán tájékoztató jellegű, így az Üzemeltető semmilyen körülmények között nem vonható felelősségre a továbbított információk teljességéért és hitelességéért. Egyes szolgáltatások igénybevételénél a Munkavállaló regisztrációja e-mail cím megadásához kötött, amelyre a regisztrációt követően automatikusan generált jelszó érkezik. A jelszó segítségével éri el a Munkavállaló a Weboldalakon található felhasználói fiókját; a 3-as pont rendelkezései ennek megfelelően a regisztráció ezen módjára is érvényesek.
  4. A Munkavállaló bármikor megszüntetheti regisztrációját olymódon, hogy e-mailben kérvényezheti ez irányú igényét az Üzemeltető felé.

  IV. cikkely
  Munkavállalók nyilvántartása

  1. Az Üzemeltető Önéletrajz formájában tartja nyilván a Munkavállalók adatait az adatbázisban. A Munkavállalók adatai tartalmazzák: legalább az álláskereső nemét, az adatok statisztikai feldolgozása céljából, legalább egy elérhetőséget (e-mail, telefonszám, cím), a legmagasabb elért iskolai végzettséget, a munkakör ill. a munkapozíció meghatározását, amely iránt az adott személy érdeklődik, a régió feltüntetését, ahol a munkahelyet keresi, a munkaviszony típusát valamint az Önéletrajz közzétételének időtartamát a Workania weboldalon/ vagy a Weboldalakon. Az Önéletrajzban történő további adatok közlése kizárólag az érintett Munkavállaló döntésén múlik, amelyeket az Üzemeltető nem kér számon. Az Üzemeltető a munkavállalók személyes azonosító számát semmilyen esetben sem tartja nyilván. A Munkavállalókra vonatkozó adatokat az Üzemeltető kizárólag azzal a céllal tartja nyilván, hogy segítséget nyújtson az álláskeresésben olymódon, hogy a Munkavállalókra vonatkozó adatokat hozzáférhetővé teszi Ügyfelei számára a Workania weboldalon/ vagy a Weboldalakon. Az Üzemeltető a Munkavállalók adatait a feltüntetetteken kívül más célokra nem használja; az Üzemeltető a jogi előírásokból, és/vagy ezen jogi előírások alapján kiadott jogi intézkedésekből és/vagy az ügyben illetékes szervek és/vagy intézmények döntéseiből származó jogai és kötelezettségei ezzel érintetlenek maradnak.
  2. A Munkavállalók nyilvántartásakor az Üzemeltető kötelezi magát, hogy betart minden jogi előírást, különös tekintettel az Adatvédelmi törvényre.
  3. A Munkavállaló azzal, hogy kialakítja Önéletrajzát a Workania weboldalon/ vagy a Weboldalakon, vagy kitölti és elküldi a Munkavállalók részére kiadott nyomtatványt, kijelenti, hogy az általa feltüntetett minden adat igaz, és fenntartás nélkül beleegyezik, hogy ezeket az adatokat nyilvánosságra hozzák az internet segítségével a megadott időszakra. Ez idő leteltével az adatok nem hozzáférhetőek, az Üzemeltető a továbbiakban az adatbázisában tárolja azokat egy jövőbeni aktualizáció esetére, legfeljebb 3 éven keresztül. Ez idő letelte után az Üzemeltető törli adatbázisából az adatokat. A Munkavállaló bármikor kérheti az Üzemeltetőt, hogy tegye hozzáférhetővé számára azokat az adatokat, amelyeket az Üzemeltető vele kapcsolatban evidál, valamint kérheti adatainak törlését az Üzemeltető adatbázisából, olymódon, hogy e-mailt küld az Üzemeltetőnek, amelyben kifejezi szándékát, hogy adatait töröljék.
  4. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot az Önéletrajz olyan mértékű megváltoztatására, amely összhangban van az űrlap kitöltésekor megszokott formai követelményekkel. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy ne jelentesse meg vagy törölje az olyan Önéletrajzot, amely az Üzemeltető meglátása szerint a megjelenéshez nem tartalmaz elegendő adatot (pl. releváns információt nem tartalmazó általános adatok közlése esetén), ill. az olyan Önéletrajzot, amely az Üzemeltető meglátása szerint irreleváns vagy valótlan adatokat tartalmaz (amelyek pl. nem függenek össze az álláskereséssel, esetleg politikai vagy más nézeteket, vulgáris kifejezéseket tartalmaznak stb.). Az Üzemeltető arról a döntéséről, hogy módosítja, nem jelenteti meg vagy törli az Önéletrajzot, ezen bekezdés értelmében rendszerint előre informálja azt a Munkavállalót, akié az Önéletrajz.
  5. Az Üzemeltető az Európai Parlament és Tanács elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelve (2002/58/EK) értelmében tájékoztatja az Ügyfeleket, hogy a Weboldalon Cookie-kat használ. Az Ügyfél a Weboldal használatával hozzájárul a Cookie-k használatához. Az internetes böngésző segítségével az Ügyfél letilthatja vagy törölheti a Cookie-kat. Az Üzemeltető tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Cookie-k letiltása korlátozhatja a Weboldal teljes körű használatát.

  C rész
  Az Ügyfeleknek nyújtott Szolgáltatások


  V. cikkely
  A Szolgáltatások megrendelése és a szerződéses viszony létrejötte

  1. Az Üzemeltető Ügyfelei számára a következő Szolgáltatásokat nyújtja:
   1. az Állásajánlatok megjelentetése a Workania weboldalon/ vagy a Weboldalakon,
   2. hozzáférés az Önéletrajz-adatbázishoz a Workania weboldalon/ vagy a Weboldalakon,
   3. az Ügyfél logójának megjelentetése a Workania weboldal/ vagy a Weboldalak nyitólapján,
   4. reklámbannerek megjelentetése a Workania weboldalon/ vagy a Weboldalakon,
   5. rekláminformációk megjelentetése a Workania weboldal/vagy a Weboldalak központi helyén és a Workania weboldal/ vagy a Weboldalak direct mailing részében,
   6. az Ügyfelek által meghirdetett szabad pozíciókról szóló információk megjelentetését érintő specializált megoldások tervezése és megvalósítása (legfőképpen a grafikai megjelenés)
   7. Mark HR-alkalmazás,
   8. további reklámtermékek az árjegyzék alapján.
  2. Az Üzemeltető lehetővé teszi, hogy az Ügyfél a regisztrációt követően, azonnal hozzáférhessen az Anonim önéletrajz-adatbázishoz. Az Ügyfél adatait ellenőrizzük, nyilvánosan hozzáférhető regiszterekben, s miután ez megtörtént és mindent rendben találtunk az Üzemeltető azonnali hozzáférést biztosít az Anonim önéletrajz-adatbázishoz. Ha az Üzemeltető tudomására jut, hogy az Ügyfél nem volt jogosult a regisztrációra (pl. nem hivatalosan bejegyzett vállalkozás, kitalált jogi-vagy természetes személy adatait közölte, vagy Ügyfélnek feltüntetve magát egy másik vállalkozás, ill. jogi-vagy természetes személy adatait használta fel jogtalanul), az Anonim önéletrajz-adatbázisba való hozzáférést azonnal leállítja. Indokolt esetben, elsősorban új Ügyfelek vagy olyan Ügyfelek kapcsán, akik esetében az előzetes tapasztalatok alapján az Üzemeltető úgy véli, hogy fennáll a Munkavállalók adataival történő visszaélés veszélye, ha az Anonim önéletrajz-adatbázishoz és/vagy Önéletrajz-adatbázishoz hozzáférést biztosít, vagy, amely a felhasználás tekintetében ellentétben állna ezen ÁÜF VIII. Cikkelyének 7. bekezdésében foglaltakkal, az Üzemeltető jogosult a szóban forgó Ügyfél részére a regisztrációt követően csupán korlátozott mértékben hozzáférést nyújtani az Anonim önéletrajz-adatbázishoz és/vagy Önéletrajz-adatbázishoz (ill. bizonyos Szolgáltatás- díjcsomagokhoz való hozzáférést visszautasítani), valamint rövidített számla kifizetési időt megszabni a számla kiállítástól számított 7 napon belül, ill. az Anomin önéletrajz-adatbázishoz és/vagy Önéletrajz-adatbázishoz való hozzáférést megtagadni ill. leállítani azt, főként az ÁÜF feltételeinek jelentős mértékben történt megszegése esetében. Miután az Önéletrajz-adatbázishoz való hozzáférés biztosított, az Ügyfélnek lehetősége nyílik arra, hogy az általa megadott feltételeknek megfelelően keressen Munkavállalót a még betöltetlen pozícióra.
  3. Bármely Szolgáltatás felhasználásához szükség van arra, hogy az Ügyfél regisztráljon a Workania weboldalon/ vagy a Weboldalakon, olymódon, hogy kitölti regisztrációs űrlapot, ha nincs a konkrét Szolgáltatás esetében másként feltüntetve. Az Ügyfél megszüntetheti regisztrációját, ha ez irányú szándékáról e-mailben tájékoztatja az Üzemeltetőt.
  4. Az Üzemeltető Szolgáltatásait írásban (levél, fax, e-mail) lehet megrendelni, vagy a Megrendelés kitöltésével, ahol szükséges betartani minden elvárható és megszokott formai követelményt, vagy a megfelelő formanyomtatvány kitöltésével a Workania weboldalon/vagy a Weboldalakon. A Megrendelés az Üzemeltető értékesítési képviselőjén keresztül is történhet. A Megrendelés csak azután érvényes, miután az Üzemeltető elfogadta azt. Az Üzemeltető a Megrendelés elfogadása előtt jogosult a Megrendelésben feltüntetett adatok megerősítésére telefonon, faxon, ill., ha kétely merülne fel, jogában áll a Megrendelőtől további kiegészítő adatokat, valamint további kapcsolattartók adatait is kérnie (elsősorban a Megrendelő megbízott képviselőjének telefonszámát vagy egyéb az ügyben kompetens képviselőjének kapcsolattartásra alkalmas adatait).
  5. A Megrendelő azzal, hogy leadta Megrendelését az Üzemeltetőnek, egyben beleegyezését is adta ahhoz, hogy az Üzemeltető megjelentesse a Megrendelő személyes adatait az esetben, ha ezt a Megrendelő által az Üzemeltetőnél megrendelt Szolgáltatás jellege megkívánja.
  6. A Megrendelésnek tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:
   1. a Megrendelő üzleti megnevezését, jogi személyeknél a jogi formát is,
   2. a Megrendelő székhelyének postacímét (utca, házszám, postai irányító szám, város vagy község),
   3. a Megrendelő számlázási címét,
   4. a Megrendelő statisztikai azonosító számát,
   5. a Megrendelő adószámát vagy áfaszámát,
   6. a Megrendelő kapcsolattartójának vezeték- és keresztnevét,
   7. a Megrendelő kapcsolattartásra szolgáló adatait (telefon, fax, e-mail),
   8. a megrendelt Szolgáltatás fajtáját,
   9. azt az időszakot, amelyre a Megrendelő a Szolgáltatást megrendeli,
   10. azt a napot, amelytől kezdve a Szolgáltatás hozzáférhető kell, hogy legyen,
   11. indokolt esetekben az Üzemeltető kérheti, hogy a Megrendelő írja alá a Megrendelést (esetleg lássa el a cég pecsétjével).


  V/a cikkely
  Az állásajánlat megjelentetésének feltételei

  1. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az Állásajánlatot módosítsa, olymódon, hogy az összhangban legyen az űrlap kitöltésére vonatkozó általános szabályokkal.
  2. Az Üzemeltető ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy ne jelentesse meg a következőket:
   1. olyan információkat, amelyek ellentétesek a Szlovák Köztársaság jogrendjével, az erkölcsi normákkal és a jó erkölcsökkel,
   2. az olyan Állásajánlatokat, amelyekben az Ügyfél kezelési-és más egyéb illetékhez köti a munkaközvetítést,
   3. több Állásajánlat bemutatását egy nyomtatvány keretén belül,
   4. ha hiányos, félrevezető vagy valótlan adatokat tartalmaz az Állásajánlat,
   5. információkat az Ügyfél (vagy az Állásajánlat szerzőjének) termékeiről és szolgáltatásairól, amelyek reklámjellegűek, illetve bármilyen formájú propagációt tartamaznak,
   6. olyan információkat, amelyek rontanák az Üzemeltető vagy más természetes-és jogi személy jó hírét,
   7. erotikus jellegű állásajánlatot, vagy az olyan ajánlatot, amely azt a benyomást kelti, hogy ilyen jellegű munkáról lehet szó,
   8. olyan ismételten megjelentetett Állásajánlatot, amelyet az elmúlt 30 nap folyamán egyazon Megrendelő jelentetett meg; az Üzemeltető megalapozott véleménye alapján feltehetően azzal a szándékkal, hogy az ajánlat mindig aktuális dátummal legyen jelen az oldalon, ill. mindig a friss állásajánlatok közt jelenjen meg.   VI. cikkely
   A Szerződés időtartama, a szerződéses viszony megszűnése

   1. A szerződéses viszonyt rendszerint meghatározott időre kötik, a megrendelt szolgáltatás időtartamának idejére az árjegyzék alapján és azon a napon lép életbe, amikor az Üzemeltető elfogadta a megrendelést, ill. amikor mindkét Szerződő fél arra jogosult képviselői aláírják azt, ha a szerződést írásban kötik meg.
   2. Ha a Szerződésben ez nincs másként feltüntetve, a Szerződés megszüntethető annak lejárta előtt:
    1. a Szerződő felek írásos megegyezésével,
    2. bármelyik Szerződő fél írásos felmondásával indok nélkül is, egy hónapos felmondási idővel, amely az írásos felmondás kézbesítése után következő naptári hónap első napjától számítódik,
    3. bármely Szerződő félnek a Szerződéstől való visszalépésével, ha a másik Szerződő fél lényeges módon megszegi a Szerződésben foglalt kötelezettségeit.
    4. a megrendelő által benyújtott írásos kérvény alapján, amelyet szükséges kézbesítenie az üzemeltető címére még a szolgáltatás igénybevétele előtt.
   3. Az írásos felmondást, ill. a Szerződéstől való írásos visszalépést a másik Szerződő fél részére a Szerződésben szereplő címre kell kézbesíteni, ill. a Szerződő fél másik címére, amelyet ez a Szerződő fél írásban közöl a másik Szerződő féllel.
   4. Ha a szerződést több, mint egy hónapra kötik, ugyanakkor a Szolgáltatás felhasználhatóságának időpontja 6 hónapnál kevesebb, s ezzel egyidejűleg szerződésbontásra kerül sor, amely történhet mindkét szerződő fél megállapodásával, vagy a megrendelő részéről az Üzemeltető felé történő felmondással, ez esetben a Megrendelő a megállapodott ár bizonyos részét visszaigényelheti, az Árjegyzék egységárai alapján a Szolgáltatásért kifizetett összeg és a valóban igénybevett Szolgáltatás árának különbözete adja ki a visszaigényelhető összeget. A valóban igénybevett szolgáltatás ideje alatt pénzvisszaigénylés esetén a következő meghatározott időszakot érthetjük: az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatás megkezdésének a hónap első napjától számított naptól egészen a szerződéses viszony megszűnésének időpontjáig, ennek utolsó hónapjáig, legyen szó csak megkezdett hónapról is. A pénzvisszafizetési igény, amely a Szolgáltatásért megállapodott egységár arányos értékére vonatkozik a következőképpen értendő: annak az összegnek az arányos része, amelyet a szerződésben egy hónap időtartamra állapodtak meg, mint a Szolgáltatás igénybevételéért fizetendő összeget.
   5. Ha a szerződést több, mint egy hónapra kötik, ugyanakkor a Szolgáltatást 6 hónapnál tovább vették igénybe, a Megrendelőnek nem áll jogában visszaigényelnie a Szolgáltatásért megállapodott ár arányos részét, hacsak nem az Üzemeltető részéről szűnt meg a szerződés.
   6. Ha az Ügyfél bármely okból megszünteti a már közzétett Állásajánlatát, az Üzemeltető jogosult az ilyen ajánlatot a továbbiakban nem közzétenni; s ez esetben nincs joga az ügyfélnek arányos pénvisszafizetési igényét érvényesítenie.
   7. Ha szerződés az Üzemeltető részéről a Szerződéstől való visszalépés okán szűnik meg, ugyanis a megrendelő nem teljesítetette kötelességeit, ez esetben a megrendelőnek nem áll jogában pénzvisszafizetési igényét érvényesítenie.
   8. Az Üzemeltetőnek jogában áll a szolgáltatásért megállapodott összeg arányos értékének visszafizetésekor a kifizetendő összegből az adminisztratív költségeket levonnia, hacsak nem az Üzemeltető részéről történt a szerződés felbontása.
   9. Az Üzemeltető csak abban az esetben fizet vissza pénzösszeget, ha az meghaladja 0,50 EUR-t.
   10. Az Ügyfélnek jogában áll az Üzemeltető beleegyezésével, valamint kölcsönös megegyezés alapján megváltoztatnia a Megrendelést ; Az Ügyfél kérheti Álláshirdetésének rövidebb időre való megjelentetését, akkor is, ha már a Workania weboldalon/ vagy Weboldalakon megjelent hirdetésről van szó, amely a Szerződés feltételeinek megváltoztatásával, az ÁÜF XII. cikkelyének 3. pontjában foglaltak értelmében lehetséges, ugyanakkor mindkét Szerződő fél beleegyezésére szükség van. Az Üzemeltetőnek jogában áll a Megrendelés megváltoztatását az adminisztratív költségek megtérítéséhez kötni.

   VII. cikkely
   A Szolgáltatások ára és a fizetési feltételek

   1. A megrendelt Szolgáltatás árát a Szolgáltatás megrendelésének napján érvényes Árjegyzék szerint számítják ki. Üzemeltető fenntartja magának az Árjegyzék megváltoztatásának jogát. Az új Árjegyzék a Workania weboldalon/ vagy a Weboldalakon való megjelenésének napján lép érvénybe, ha az nincs az Árjegyzékben másként feltüntetve.
   2. Az Árjegyzékben szereplő minden ár olyan összeg, amely nem tartalmazza a hozzáadottérték - adót (ÁFA), kivétel: ha az Árjegyzékben ez másként van feltüntetve. Az ÁFA összegét a mindenkori hatályos törvény szabja meg, s amelynek összege az adódokumentumokban (számla) külön ki van számolva.
   3. A Megrendelőnek kötelessége az Üzemeltetőnek időben kifizetni a szolgáltatás árát banki átutalás formájában a számlán vagy a Szerződésben feltüntetett bankszámlára. Az Üzemeltető a Számlát (adódokumentumot) általában azután állítja ki, hogy a Megrendelő részére hozzáférhetővé tette a Szolgáltatást, ill. annak az időszaknak az elején, amelyre Megrendelő a Szolgáltatást megrendelte. A Számlát rendszerint a megrendelt Szolgáltatás teljes időtartamára állítják ki. A számla esedékessége 14 nap annak kiállításától számítva, ha ez az ÁÜF -ben és/vagy a Szerződésben nincs másként feltüntetve.
   4. Abban az esetben, ha a Megrendelő késik a számlázott összeg befizetésével, Üzemeltetőnek joga van arra, hogy Megrendelőnek a be nem fizetett összeg 0,1%-át késedelmi kamatként számítsa fel a késedelem minden egyes napjára, ugyanakkor joga van ideiglenesen, a számlázott összeg befizetéséig felfüggeszteni a Szolgáltatás további nyújtását. Ha az Üzemeltető az előző mondatban leírt, vagy más az ÁÜF -ben feltüntetett okok miatt függeszti fel a Szolgáltatás nyújtását a Megrendelő számára, nem köteles kártérítést fizetni a megrendelt Szolgáltatás elmaradásáért, sem más egyéb módon kárpótolni a Megrendelőt. Az Üzemeltető kártérítési igényét ez nem érinti.
   5. Indokolt esetekben, főleg új Ügyfelek vagy olyan Ügyfelek esetében, akiknél fennáll annak a veszélye, hogy a Szolgáltatás árát nem fogják időben kifizetni, az Üzemeltetőnek joga van arra, hogy előleget kérjen, vagy kérje a Szolgáltatás előre történő megtérítését, olyan számla alapján, amelynek érvényessége legkésőbb a Szolgáltatás kezdetének napja. Abban az esetben, ha a fizetés nem teljesül, az Üzemeltetőnek joga van elutasítania a Megrendelő által megrendelt Szolgáltatás biztosítását.

   VIII. cikkely
   Szerződő felek jogai és kötelességei

   1. Az Üzemeltető kötelezi magát, hogy a lehető legjobb minőségű Szolgáltatást nyújtja.
   2. A Workania weboldalon/ vagy Weboldalakon megjelentetett Állásajánlatok és/vagy más közlemények tartalmáért kizárólag a Megrendelő ill. a Munkavállaló felel, aki az Álláshirdetést és/vagy más közleményt a Workania weboldalon/ vagy Weboldalakon elhelyezte. Abban az esetben, ha Üzemeltető észleli, hogy Megrendelő ill. a Munkavállaló olyan Állásajánlatot és/vagy közleményt készül megjelentetni vagy jelentetett meg a Workania weboldalon/ vagy Weboldalakon, amely tartalmi szempontból bármely módon ellentétben áll a hatályos jogi előírásokkal, a Szerződéssel, ezen ÁÜF tartalmával vagy a jó erkölccsel, jogában áll, hogy figyelmeztesse a Megrendelőt ill. a Munkavállalót erre a tényre, esetleg elutasíthatja az Állásajánlat ill. közlemény megjelentetését.
   3. Ha a Megrendelő ill. a Munkavállaló Állásajánlata és/vagy közleménye grafikus ábrázolást, logót, fényképet vagy szellemi tevékenység egyéb termékét tartalmazza, a mű szerzőjével való jogviszony rendezéséért kizárólag és teljes mértékben Megrendelő ill. az Munkavállaló felel, aki a fent említett művet a Workania weboldalon/ vagy Weboldalakon elhelyezte. A Megrendelő ill. a Munkavállaló egyetért azzal, hogy ha az ebben a bekezdésben szereplő harmadik személyek jogainak megsértése miatt az Üzemeltetővel szemben kártérítési igény merülne fel, annak a Megrendelő ill. a Munkavállaló köteles eleget tenni és az Üzemeltetőt teljes mértékben kártalanítani.
   4. A felhasznált Szolgáltatások terjedelme a megrendelt Szolgáltatástól, ill. a Megrendelő által felhasználni kívánt Szolgáltatás-díjcsomag típusától függ.
   5. A Megrendelőnek kizárólagos joga van a megrendelt Szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez. A megrendelt Szolgáltatáshoz való hozzáférést egyedi bejelentkezési név és jelszó védi. A Megrendelő köteles a bejelentkezési nevet és jelszót megvédeni a jogtalan felhasználástól. A bejelentkezési név és jelszó illetéktelen személy által történt felhasználása esetén az Üzemeltető nem vállal felelősséget az okozott károkért és harmadik személy az ilyen illetéktelen felhasználásból következő esetleges követeléseiért.
   6. Az Üzemeltető fenntartja a jogot a Szolgáltatások terjedelmét és / vagy specifikálását megváltoztatni saját belátása szerint.
   7. A Megrendelő a Munkavállalóról az Anonim önéletrajz - adatbázison keresztül és / vagy Önéletrajzokból megszerzett adatokat kizárólag arra használhatja fel, hogy megfelelő Munkavállalókat találjon a megüresedett munkahelyekre. A Megrendelő nem jogosult az Álláskeresők adatainak felhasználására az Anonim önéletrajz-adatbázishoz való hozzáférésen keresztül, sem az Álláskeresők tömeges megszólítására, amennyiben az Álláskeresők által keresett pozíció különbözik a Megrendelő által betölteni kívánt pozíciótól; az Üzemeltető a Megrendelő ilyen jellegű tevékenységét spammelésnek tekinti. A Megrendelő köteles az Anonim önéletrajz - adatbázis és / vagy Önéletrajzokból szerzett adatokat megóvni minden illetéktelen felhasználástól, valamint kizárólag csak rendeltetésüknek megfelelően használhatja fel azokat, azonkívül köteles garantálni, hogy az adatokhoz más személyek nem férhetnek hozzá, illetve nem kerülnek nyilvánosságra. Ha a Megrendelő nem teljesíti ezt a kötelességét, teljes mértékben felelős ezen kötelesség megszegéséből fakadó okozott kárért. A Megrendelő egyetért azzal, hogy ebben a bekezdésben említett harmadik személlyel szembeni jogsértésből fakadó követeléseket teljesíti, valamint az Üzemeltetőt is teljes mértékben kártalanítja. A Megrendelő azt is tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető által kialakított Anonim önéletrajz - adatbázis és / vagy Önéletrajz-adatbázis Üzemeltető szerzői jogának tárgyát képezi, és a szerzői jogról szóló a Tk. 2003/618 sz. törvény védelme alatt áll.
   8. Az Üzemeltető jogosult a szolgáltatásnyújtás azonnali leállítására, ha a Megrendelő jelentősen megsérti a Szerződést és / vagy az ÁÜF - ben foglaltakat legfőképpen ha:
    1. a Megrendelő az ÁÜF 7. bekezdésében foglaltakkal ellentétesen kezeli az Anonim önéletrajz - adatbázis és / vagy az Önéletrajzok adatbázisából szerzett Munkavállalók adatait,
    2. a Megrendelő a saját regisztrációján keresztül lehetővé teszi a Szolgáltatások használatát bármely harmadik személynek aki az Üzemeltető adatbázisában deaktivált ügyfelek közt szerepel kifizetetlen számlái miatt, esetleg azért mert az ÁÜF 7. bekezdésében foglaltakkal ellentétesen kezeli az Anonim önéletrajz- adatbázis és / vagy az Önéletrajzok adatbázisából szerzett Munkavállalók adatait, vagy más jelentős módon megszegi a Szerződés és/ vagy az ÁÜF szabályait és/vagy a jó erkölcsök megsértése esetén,
    3. ha az Üzemeltető tudomására jut, hogy a Megrendelő regisztrációja bármilyen okból érvénytelen (legfőképpen az ÁÜF 2. bekezdésében feltüntetett esetekben),
    4. az Üzemeltető tudomására jut, hogy a Megrendelő a Workania oldalt és/ vagy a Weboldalakat és/vagy Szolgáltatást az alábbi tevékenységekre használja: (i) elektronikus üzenetek tömeges küldésére, (ii) olyan üzenetek küldésére, amelyek az Üzemeltető termékeiről és szolgáltatásairól tartalmaznak információkat (iii) olyan információk küldésére, amelyek ellentétesek a Szlovák Köztársaság jogrendjével, az erkölcsi normákkal és a jó erkölcsökkel, illetve amelyek az Üzemeltető vagy más természetes- és jogi személy jó hírnevét sérthetikégét.
    5. ha a Megrendelő a Szerződés és/vagy ÁÜF szabályaival, ill. a jogi előírásokkal és/vagy a jó erkölccsel ellentétesen cselekszik, főleg a Workania weboldal/ vagy a Weboldalak felhasználóinak negatív visszajelzései alapján valamint az Üzemeltető megalapozott véleménye alapján a Megrendelő sérti a cég hírnevét és csökkenti a Szolgáltatások minőségét.
   9. A Megrendelő kötelezi magát, hogy a Szolgáltatónak megtéríti a megrendelt és/vagy a nyújtott szolgáltatásokért a Szerződésben és/vagy a Megrendelésben és/vagy az Árjegyzékben feltüntetett összeget.

   IX. cikkely
   Reklamációs rend

   1. A Megrendelőnek joga van reklamálni azt a hibát, amely Üzemeltető részéről fordult elő. A Megrendelő ugyanakkor jogosult rá, hogy a reklamációs rend keretében belül arányos kártérítést kérjen azért a kárért, amely őt bizonyíthatóan az Üzemeltető részéről keletkezett hiba miatt érte, vagy arányos árengedményt kérjen.
   2. A reklamáció érvényesítésének határideje legkésőbb 14 nap attól a naptól számítva, amikor Megrendelő felfedezte a hibát, vagy felfedezhette azt.
   3. A Megrendelő a reklamációt írásban köteles megtenni (postával az Üzemeltető székhelyére, faxon a +36 1 577 5280 számon ill. e-mailen a következő címen: support@workania.hu), egyidejűleg a reklamációt kézbesíteni kell az Üzemeltetőnek. Az Üzemeltető kötelezi magát, hogy a reklamáció kivizsgálásának eredményét annak átvételétől számított 7 napon belül közli.
   4. A hiba az Üzemeltető részéről azt jelenti, hogy a Megrendelésben feltüntetett Szolgáltatások nem működnek, mégpedig az előző 24 óra folyamán több, mint 6 órán keresztül. Nem tekinthető hibának a Szolgáltató részéről, ha a Szolgáltatás nem hozzáférhető a Megrendelőnél történt Internet kapcsolat meghibásodása miatt, vagy egyéb más körülmények miatt, amelyért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.
   5. Árengedményre jóváírás vagy kiegészítő Szolgáltatás nyújtása révén kerül sor.
   6. Megrendelő köteles azokkal a számlákkal szembeni ellenvetéseit megtenni, amelyek következményeképpen az Üzemeltető a Megrendelővel szembeni számlaérvényesítési jogai korlátozódnának, sérülnének, és ezen ellenvetéseit írásban érvényesíteni az Üzemeltetőnél attól a naptól számított 7 napon belül, amikor a számlát kézbesítették.

   D rész
   Közös és záró rendelkezések


   X. cikkely
   Üzemeltető felelősségének korlátozása

   1. Az Üzemeltető nem felel azokért a közvetlen vagy közvetett károkért, amelyeket az Anonim önéletrajz-adatbázis és/vagy Önéletrajz-adatbázis használata okozott Ügyfeleinek. Az Üzemeltető nem felel továbbá semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért, amelyet az Állásajánlat és/vagy az Időszakos-és diákmunka megjelentetése okozott a Workania weboldalon és/vagy a Weboldalakon.
   2. Az Üzemeltető nem felel a Megrendelő ill. a Munkavállaló vagy harmadik személy által a Workania weboldalon és/vagy Weboldalakon megjelentetett Állásajánlatok, sem más egyéb közlemény tartalmi részéért, sem azok nyelvtani helyességéért, sem az Anonim önéletrajz-adatbázis és/vagy Önéletrajz-adatbázisban szereplő adatok valódiságáért és aktualitásáért.
   3. Az Üzemeltető nem garantálja a Munkavállalónak, hogy alkalmas munkalehetőséget találnak, sem a munkaviszony vagy más jellegét tekintve munkaviszonynak tekinthető viszony időtartamát. Az Üzemeltető hasonlóképpen nem garantálja Ügyfeleinek, hogy megfelelő jelöltet talál a megüresedett munkakörbe, ill. hogy a jelölt kitart a munka-vagy jellegét tekintve ehhez hasonló viszonyban.
   4. Az Üzemeltető nem felel a Workania weboldalon és/vagy Weboldalakon megjelentetett információk hitelességéért, valamint nem nyújt garanciát ezen információk felhasználásakor.
   5. Az Üzemeltető nem tehető felelőssé azon keletkezett károkért, beleértve a haszonveszteséget, illetve az adatveszteséget is, amely a Workania weboldal és/ vagy a Weboldalak felhasználóját vagy valamely harmadik személyt érhet a felhasználás során.
   6. Az Üzemeltető tevékenységi körébe nem tartozik az illeték ellenében vállalt munkaerő - közvetítés vagy fejvadászat a Tk. 2005/435 sz., munkaügyi szolgáltatásokról szóló törvénye alapján a későbbi törvénymódosításokat is ideértve.

    XI. cikkely
    Közös rendelkezések    1. A Szerződő felek kötelezettséget vállalnak, hogy a Szerződő felek közt felmerülő vitás kérdéseket elsősorban kölcsönös tárgyalások útján fogják megoldani, megállapodásra törekedve. Abban az esetben, ha a Szerződő felek a vita tárgyában nem tudnak egyezségre jutni, bármely Szerződő félnek joga van a Szlovák Köztársaság bármely, a tárgyban, valamint helyileg illetékes bíróságához fordulnia a vitás kérdés megoldásának ügyében.
    2. Minden közlemény és művelet, beleértve a jogi műveleteket is, amelyek a Szerződés szerint vagy az illetékes jogi előírások szerint írásban kell legyen, vagy lesz elkészítve, a másik Szerződő fél számára személyesen, futárszolgálattal vagy ajánlott küldeményként lesz kézbesítve a Szerződő fél utolsó ismert címére. A Szerződő felek megállapodtak, hogy a küldemény kézbesítettnek minősül abban az esetben is, amennyiben a címzett a küldemény átvételét elutasítja, az elutasítás napjától számítva, illetve abban az esetben is, amennyiben a küldemény bármilyen okból kifolyólag kézbesítetlenként visszatér a feladóhoz, a feladóhoz való visszatérés napjától számítva.
    3. A Tk. 2011/351 sz. törvényének 62§-a értelmében az ügyfél, ill. az álláskereső egyetért azzal, hogy az elektronikus kapcsolattartás céljából közölt e-mail címére, amelyet felhasználói fiókjában adott meg, a Profesia spol. s r.o. új termékeit, valamint harmadik személy termékeit bemutató reklámanyagot küldjön, valamint üzleti ajánlatot tegyen.

    XII. cikkely
    Záró rendelkezések

    1. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy megváltoztassa az ÁÜF-t, a változásokról viszont haladéktalanul értesíti Ügyfeleit és a változásokat megjelenteti a Workania weboldalon és/vagy Weboldalakon, megjelölve azt a dátumot, amikor ezek a változások érvénybe lépnek. Az új ÁÜF érvénybe lépésével az eredeti ÁÜF érvényét veszti.
    2. A Szerződés csak mindkét Szerződő fél beleegyezése alapján módosítható vagy egészíthető ki.
    3. A Szerződő felek kötelezettséget vállalnak, hogy a kölcsönös együttműködés során szerzett információkat nem adják tovább harmadik személyeknek. Az Üzemeltető kötelezi magát, hogy ő és azok a jogosult személyek, akik munkavégzésük során kapcsolatba kerülnek Megrendelő és / vagy a Munkavállaló személyes adataival, az Adatvédelmi törvény értelmében hallgatni fognak ezekről, és nem használják fel őket személyes céljaikra, és nem továbbítják azokat harmadik személyeknek az érintett fél beleegyezése nélkül. Ezen bekezdés rendelkezései nem érintik a jogi előírásokból és/vagy az érintett szervek döntéseiből adódó kötelezettségeket.
    4. A Szerződésben és/vagy az ÁÜF-ben nem szabályozott viszonyokra az SzK jogi előírásai érvényesek.
    5. Abban az esetben, ha a Szerződés és/vagy az ÁÜF valamely rendelkezése részben vagy teljesen érvénytelenné, hatálytalanná vagy végrehajthatatlanná válik, ez nem érinti a többi rendelkezés hatályosságát és érvényességét. A Szerződő felek kötelezik magukat, hogy az ilyen hatálytalan vagy nem teljesíthető rendelkezést helyettesítik olyan érvényes rendelkezéssel, mely értelmében és céljában a hatálytalan rendelkezésnek megfelel, vagy ahhoz legközelebb áll. A Szerződő felek megegyezéséig a hatálytalan vagy nem teljesíthető rendelkezések helyett az érvényben lévő jogi előírásokat használják.
    6. A Szerződés eltérő rendelkezései előnyben részesülnek az ÁÜF-vel szemben. Az ÁÜF vagy egyes részeinek hatályosságát csak a Szerződő felek a Szerződésben lefektetett írásos megegyezésével lehet kizárni.
    7. A fenti ÁÜF 2015. 09. 29 -én lép érvénybe.

    A témával összefüggő cikkek

    ×