Pénzügyi előadó

Zala Megyei Szent Rafael Kórház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Zala Megyei Szent Rafael Kórház

Pénzügyi előadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pénzgazdálkodási feladatok ellátása (számlák érkeztetése, ellenőrzése, kimutatások készítése, banki utalás, érvényesítési feladatok, folyószámla egyeztetések).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, gazdasági végzettség, vagy,

        legalább középfokú iskolai végzettség és pénzügyi-számviteli képesítés

        számítógépes felhasználói programok magas szintű ismerete, alkalmazása

        terhelhetőség, precízség, megbízhatóság

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        a végzettséget igazoló okiratok másolata

        erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló igazolás

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Szent Rafael Kórház címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HEG/21/35/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi előadó.         Postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Szent Rafael Kórház címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HEG/21/35/2016., valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi előadó.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a Zala Megyei Szent Rafael Kórház Humán Erőforrás Gazdálkodási Osztály osztályvezetőjéhez kell benyújtani. A pályázatokról a Zala Megyei Szent Rafael Kórház főigazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.zmkorhaz.hu - 2016. október 12.

        www.aeek.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 16.

ID: 2769970   Megjelentetés dátuma: 2016.10.17.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.