Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum
Pálfy-Vízügyi Szakgimnáziuma

Mérnök tanár (vegyészmérnök)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 2-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vegyész ágazati (9-12. évfolyam), valamint vegyésztechnikus képzésben szakmai elméleti és szakmai gyakorlati tantárgyak oktatása. Részvétel a nevelőtestület munkájában és az iskola életében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szakirányú mérnöktanári végzettség,

        Büntetlen előélet.

        Erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Pályán eltöltött idő. Szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz . Iskolai végzettséget igazoló diploma másolata . Két hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány . Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szymczak Judit nyújt, a 56/424-955 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 2-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ-02/2557/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Mérnök tanár (vegyészmérnök).         Postai úton, a pályázatnak a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Baross utca 37. A ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ-02/2557/2016, valamint a munkakör megnevezését: Mérnök tanár (vegyészmérnök).

        Elektronikus úton Szymczak Judit részére a palfy.vizugyi@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Szymczak Judit, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 2-3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Dokumentumelemzés, interjú

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban: azonnal tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követően folyamatos
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szymczak Judit nyújt, a 06-56-424-955-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Pálfy-Vízügyi Szakgimnázium címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 2-3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: vegyészmérnök tanár. vagy
Elektronikus úton Szymczak Judit részére a palfy.vizugyi@gmail.com E-mail címen keresztül
vagy
Személyesen: Szymczak Judit, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 2-3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772096   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.