Semmelweis Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem
I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Szakasszisztens (röntgen 2 fő)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1083 , Bókay János utca 53.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Előkészít, asszisztál röntgen-, és UH vizsgálatoknál. Biztosítja a vizsgálathoz szükséges feltételeket. Dokumentációs feladatokat lát el. A vizsgálóhelyiséget, eszközöket rendben tartja. Részt vesz a helyszíni felvételek elkészítésében. Készenléti-, ügyeleti feladatokat lát el 3 műszakos munkarendben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés,

        Büntetlen előélet és cselekvőképesség

        Röntgen asszisztensi vagy képi diagnosztikai szakasszisztensi vagy képi diagnosztikai és intervenciós szakasszisztensi képzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        MedSol rendszer ismerete

        Kórházi és/vagy gyermek ellátás területén szerzett gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

        Önálló, felelősségteljes munkavégzés,

        Együttműködési-, és konfliktuskezelési készség, pontosság, precizitás ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz

        Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék

        Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 77402/AOGY1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Szakasszisztens (röntgen 2 fő).         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 77402/AOGY1/2016, valamint a munkakör megnevezését: Szakasszisztens (röntgen 2 fő).

        Elektronikus úton Ügyintéző részére a palyazat.human@semmelweis-univ.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2016. november 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységben a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: 77402/AOGY1/2016

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 20.

ID: 2820279   Megjelentetés dátuma: 2016.11.21.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.