Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykátai Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szentmártonkátai Arany János Általános Iskola

Matematika-kémia szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.07.31-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2254 Szentmártonkáta, Battha Sámuel út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Matematika és kémia tantárgy oktatása pedagógiai program alapján, napközis foglalkozások vezetése, egyéb pedagógus munkakörbe tartozó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, matematika - kémia szak,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        bűntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, Motivációs levél, Hatósági erkölcsi bizonyítvány, Iskolai bizonyítványok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagygyörgyné Misi Erika nyújt, a 29/462-133 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykátai Tankerülete címére történő megküldésével (2254 Szentmártonkáta, Battha Sámuel út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 127/HR-261/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Matematika-kémia szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykátai Tankerülete címére történő megküldésével (2760 Nagykáta, Dózsa György út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 127/HR-261/2016, valamint a munkakör megnevezését: Matematika-kémia szakos tanár.

vagy

        Elektronikus úton Nagygyörgyné Misi Erika részére a iskolaszkata@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Nagygyörgyné Misi Erika, Pest megye, 2251 Szentmártonkáta, Battha Sámuel út 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás alapján az intézmény vezetője dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2812904   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.