Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti VI. Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola

matematika-fizika szakos általános iskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.01.04. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1068 Budapest, Felső erdősor utca 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Határzott idejű kinevezése 2017.01.04-ig, az öregségi nyugdíjas pedagógus felmentési idejének lejártáig szól, utána lehetősége nyílik a kinevezés határozatlan időtartamra történő módosítására.
Matematika-fizika tantárgyak tanítása 5-8. évfolyamon.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, matematika-fizika szakos általános iskolai tanár,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, motivációs levél

        végzettséget igazoló okiratok

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez a pályázattal összefüggésben

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti VI. Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2521-2/2016/KLIK/191 , valamint a munkakör megnevezését: matematika-fizika szakos általános iskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti VI. Tankerülete címére történő megküldésével (1064 Budapest, Vörösmarty utca 69-71. fsz. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2521-2/2016/KLIK/191, valamint a munkakör megnevezését: matematika-fizika szakos általános iskolai tanár.

        Elektronikus úton dr. Horváthné Pálosi Katalin intézményvezető részére a info@erkelferenc.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://erkelferenc.hu/

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 22.

ID: 2824404   Megjelentetés dátuma: 2016.11.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.