Károlyi Sándor Kórház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Károlyi Sándor Kórház
Krónikus Belgyógyászati Osztály

OKJ 54 ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1041 Budapest, Nyár utca 103.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Intézet Krónikus Belgyógyászati Osztályán ápolói feladatok ellátása munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 2003. évi LXXXIV. tv. 2. sz. melléklete, Kollektív Szerződés rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, OKJ 54-es ápoló,

        fekvőbeteg osztályon, vagy krónikus fekvőbeteg osztályon szerzett gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

        sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, érvényes működési nyilvántartás, érvényes kamarai tagság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló okiratok, igazolás az erkölcsi bizonyítvány igényléséről, nyilatkozat a pályázat elbírálásában résztvevők betekintési jogáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fonódi Tünde, vagy Dr. Horváth Csilla ápolási igazgató nyújt, a 06-1-3601-680 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Károlyi Sándor Kórház címére történő megküldésével (1041 Budapest, Nyár utca 103. Ápolási Igazgatóság ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 18/2016/Mügy. , valamint a munkakör megnevezését: OKJ 54 ápoló.         Postai úton, a pályázatnak a Károlyi Sándor Kórház címére történő megküldésével (1041 Budapest, Nyár utca 103. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 18/2016/Mügy. , valamint a munkakör megnevezését: OKJ 54 ápoló.

        Elektronikus úton Dr. Horváth Csilla ápolási igazgató részére a horvath.cs@karolyikorhaz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a beérkezést követően elbírálásra kerülnek, ez után az állás azonnal betölthető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.aeek.hu - 2016. október 3.

        www.karolyikorhaz.hu - 2016. október 3.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.karolyikorhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2750044   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.