Karcagi Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Karcagi SZC Nagy László Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Francia nyelv - bármely szakos középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016. november 07. - 2017. június 30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 3 órás

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 15-17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Francia nyelv tantárgy oktatása, közép- és emelt szintű érettségi vizsgára felkészítés, érettségi vizsgáztatás középiskolában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC törvény 66. § (1), illetve (4) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint francia nyelv szakos tanár,

        Felhasználói szintű számítógépes ismeretek,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata.

        Alkalmazás esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Metzinger Ferenc nyújt, a 06-20/476-9516 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Karcagi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 15-17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KSZC/44-94/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Francia nyelv - bármely szakos középiskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Karcagi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5300 Karcag, Dózsa György út 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KSZC/44-94/2016, valamint a munkakör megnevezését: Francia nyelv - bármely szakos középiskolai tanár.

és

        Elektronikus úton Metzinger Ferenc részére a igazgato@nagylaszlo-khegyes.sulinet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott példányban, zárt borítékban kérjük megküldeni a tagintézmény címére. Elektronikus úton a fenti e-mail címre. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768280   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.