GAMESZ Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet Balassagyarmat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

GAMESZ
Ifjúságegészségügyi ellátás

általános orvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ifjúságegészségügyi feladatok ellátása a város egész területén, munkaköri leírás és a 26/1997(IX.3) NM rendelet alapján

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Ifjúságegészségügy,

        Magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Gyermekgyógyász szakorvos,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes fényképes, szakmai önéletrajz; motivációs levél; 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén nyújtandó csak be, de feltétele a kinevezésnek); iskolai végzettséget igazoló okirat másolata; pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bécsiné Miklecz Marietta nyújt, a 06-20/771-0937 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a GAMESZ Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet Balassagyarmat címére történő megküldésével (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 50. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16/2016 , valamint a munkakör megnevezését: általános orvos.         Postai úton, a pályázatnak a GAMESZ Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet Balassagyarmat címére történő megküldésével (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 50. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16/2016, valamint a munkakör megnevezését: általános orvos.

vagy

        Elektronikus úton Bécsiné Miklecz Marietta részére a strba.eva@profinter.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.balassagyarmat.hu - 2016. október 17.

        Balassagyarmat Városi Televízió Képújság - 2016. október 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772157   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.