Csolnoky Ferenc Kórház - Sümeg

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Csolnoky Ferenc Kórház - Sümeg
Krónikus Belgyógyászati Osztály

Osztályvezető Főorvos

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8330 Sümeg, Kompanik Zsófia utca 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Osztályvezetői főorvosi feladatok mellett belgyógyász szakorvosi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Orvosi egyetemi diploma, belgyógyász szakvizsga,

        Legalább 5 éves belgyógyász szakorvosi gyakorlat

        Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szakirányú területen szerzett legalább 10 év szakmai tapasztalat

        5 évnél több vezetői gyakorlat

        Tudományos munkában való részvétel

        Idegen nyelv ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        Motivációs levél

        Szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan

        Iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata

        Orvosi nyilvántartásba vételi engedély, működési engedély, orvosi kamara tagsági igazolvány másolata

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely a pályázó meghallgatásáig benyújtható

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt HR Csoport nyújt, a 06 88/556-241 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csolnoky Ferenc Kórház - Sümeg címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Kórház utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: közigállás/322-22014 , valamint a beosztás megnevezését: Osztályvezető Főorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Csolnoky Ferenc Kórház - Sümeg címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Kórház utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: közigállás/322-22014, valamint a munkakör megnevezését: Osztályvezető Főorvos.

vagy

        Elektronikus úton HR Csoport részére a human@vmkorhaz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://www.vmkorhaz.hu/korhazweb/allashirdetes - 2016. november 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 27.

ID: 2830010   Megjelentetés dátuma: 2016.11.28.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.