Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Szakgimnáziuma

Rendszergazda

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1139 Budapest, Váci út 89.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény informatikai rendszerének teljes körű felügyelete, fejlesztése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szakirányú szakképesítés,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, könyvtáros végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balogh Ervin nyújt, a 06-1-3208427/110 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 145/2016.HR , valamint a munkakör megnevezését: Rendszergazda.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (1074 Budapest, Dohány utca 65. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 145/2016.HR, valamint a munkakör megnevezését: Rendszergazda.

        Elektronikus úton Balogh Ervin igazgató részére a balogh.ervin@karolyi-kozgazd.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.karolyi-kozgazd.hu - 2016. november 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkavégzés a megadott címen történik. Szükség esetén a dolgozó átirányítható munkavégzés céljából az intézmény (Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum) bármely feladatellátási helyére, amelyek az alábbiak:
1075 Budapest, Wesselényi u.38. 1174 Budapest, Széchenyi u.9-11. 1047 Budapest, Baross u. 72. 1215 Budapest, Csete Balázs u.6-8. 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 31. 1011 Budapest, Ponty u. 3. 1139 Budapest, Váci út 89. 1106 Budapest, Gyakorló u. 21-23. 1081 Budapest, Bezerédj u. 16/A. 1201 Budapest, Vörösmarty u.30. 1184 Budapest, Hengersor u.34. 1087 Budapest, Szörény u. 2-4. 1088 Budapest, Vas u.9-11. 1095 Budapest, Mester u. 56-58. 1064 Budapest, Szondi u.41. 1039 Budapest, Hatvany L. u. 7. 1212 Budapest, Széchenyi u.95. 1095 Budapest, Mester u. 23. 1126 Budapest, Márvány u. 32. 1074 Budapest, Dohány u.65.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.karolyi-kozgazd.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2813148   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.