Békés Megyei Központi Kórháza

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Békés Megyei Központi Kórháza
Sürgősségi Betegellátó o., Belgyógyászati o., Klinikai Onkológiai és Sugárterápiás o.

szakorvos/rezidens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5700 Gyula, Semmelweis utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részt vesz a kialakított belső munkamegosztás szerint az osztályon folyó gyógyító munkában. Ellátja közvetlen felettesének szakmai irányításával a kijelölt betegek gyógyításával kapcsolatos orvosi feladatokat. A gyógyító munkához kötődő ápolási feladatokra utasítást ad, s annak megvalósítását ellenőrzi

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, általános orvos,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok, működési engedély másolata,pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Központi Kórháza címére történő megküldésével (5700 Gyula, Semmelweis utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KK 822/1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: szakorvos/rezidens.         Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Központi Kórháza címére történő megküldésével (5701 Gyula, Semmelweis utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KK 822/1/2016, valamint a munkakör megnevezését: szakorvos/rezidens.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.aeek.hu - 2016. október 7.

        www.pandy.hu - 2016. október 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757458   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.